Dé specialist voor export en import met HR Core Beaufort

Beaufort Interface

De Beaufort Interface (BINT) is een module in HR Core Beaufort en door Raet ontwikkeld. Hiermee is het mogelijk een nagenoeg onbeperkt aantal systemen te voorzien van de voor die systemen relevante gegevens uit HR Core Beaufort en Youforce HR Core Online (Beaufort Online). Daarvoor zijn bijna alle gegevens in Beaufort beschikbaar.

Raet garandeert de werking van deze exportmodule als onderdeel van HR Core Beaufort en Youforce HR Core Online (Beaufort Online). Daar betaalt u abonnementsgeld en onderhoud voor.

Het is mogelijk om met deze ene module gegevens te delen met onder andere dienstrooster‑/planningssystemen, verzuimsystemen, identity en access managementsystemen en leer managementsystemen. Elk met hun eigen specifieke export.

In overleg tussen u, de leverancier van het ontvangende systeem en WindkrachtVI wordt bepaald welke gegevens worden geëxporteerd. En ook met welke frequentie dat automatisch gebeurt, bijvoorbeeld elke dag, week of maand. Of zelfs meerdere keren per dag!

Er zijn systemen die een ander formaat nodig nodig hebben als het Beaufort Interface formaat. Dan levert WindkrachtVI de software die de Beaufort Interface bestanden converteert naar het gewenste formaat.

Tijdens het de Raet-klanten dag op 26 september 2017 heeft u van Raet gehoord dat de klanten die “HR Core Beaufort in huis” hebben, zullen migreren naar HR Core Beaufort Online.

Een bestaande maatwerk Impromptu-export in HR Core Beaufort moet na migratie opnieuw worden gemaakt in Youforce HR Core Beaufort Online met de Report Builder van Microsoft.

Een Beaufort Interface export migreert 1 op 1 mee als van HR Core Beaufort migreert naar Youforce HR Core Online (Beaufort Online). Zo bent u geen moment zonder een export van de HRM-gegevens.

De Beaufort Interface exporteert:

  1. Werknemersbestanden
    Hierbij wordt een keuze gemaakt tussen
    uitsluitend basisbestanden = telkens alle gegevens van alle geselecteerde dienstverbanden
    of
    basisbestanden voor nieuwe dienstverbanden en mutatiebestanden als gegevens zijn gewijzigd.
  2. Referentietabellen, zoals de organisatiestructuur en de functietabel.

De Interface levert standaard XML-bestanden die door de ontvangende applicatie moeten kunnen worden gelezen.

De Beaufort Interface levert de gegevens “as-is”. Dat betekent dat conversie of samenvoeging van gegevens niet mogelijk is.

Soms is dit een onoverkomelijke horde. In de praktijk is gebleken dat inschakeling van een vierde partij dan uitkomst biedt. Zij zorgen dan voor de eventuele conversies en samenvoegingen van velden. En zij maken een bestand in het door de ontvangende partij gewenste formaat.

Automatisch

Elke gedefinieerde export kan automatisch én met zijn eigen frequentie worden geleverd.