Dé specialist voor export en import met HR Core Beaufort

20 september 2016

WindkrachtVI verbindt HR Core Beaufort klanten met het verzuimmanagementsysteem van de Bedrijfspoli

De Bedrijfspoli www.debedrijfspoli.nl is een middelgrote en bovengemiddeld persoonlijke arbodienst. Ze beschikt over een toegewijd team van bedrijfsartsen, casemanagers, arbeidsdeskundigen en doktersassistenten.

De Bedrijfspoli gebruikt Dossier Manager www.dossiermanager.nl van Medisoft als verzuimregistratie- en managementsysteem.

Op vraag van de Bedrijfspoli hebben Workbee en WindkrachtVI er voor gezorgd dat met een Beaufort Interface-export de medewerker- én verzuimgegevens kunnen worden geïmporteerd in Dossier Manager.

Uiteraard is deze export/import een automatisch achtergrondproces.

Lister is de eerste klant waar de koppeling al enige weken naar tevredenheid operationeel is. In een goede samenwerking is in recordtijd de koppeling geïmplementeerd. Daarbij speelde Fausto Koeman, Senior Systeembeheerder Informatisering & Automatisering bij Lister een belangrijke rol.

HR-medewerkers registreren dagelijks het verzuim in HR Core (Beaufort). Met de module HR Integratie (Beaufort Interface) worden automatisch dagelijks de exportbestanden aangemaakt. Deze bevatten óók de eventuele wijzigingen in de persoons- en dienstverbandgegevens.

Met een SFTP-verbinding worden de bestanden automatisch naar Workbee verzonden.

Workbee verzorgt de conversie van de bestanden naar het juiste formaat. Ook zorgen zij er voor dat daar waar nodig de inhoud van de velden waarden bevatten die Dossier Manager “begrijpt”. Daarna worden de gegevens met een beveiligde verbinding naar De Bedrijfspoli verstuurt, waar ze worden geïmporteerd in Dossier Manager.

Op deze manier is er een betrouwbare en veilige koppeling tussen HR Core (Beaufort) en Dossier Manager bij de Bedrijfspoli.

Randvoorwaarde:
uw Beaufortlicentie bevat de module “BINT Raet HR Beaufort Interface”.

Naast de hier beschreven koppeling is de export naar een onbeperkt aantal andere systemen mogelijk.
Bijvoorbeeld UMRA, Pulseweb, OWS/Harmony, TimeTell, PlanRad en VerzuimXpert.
En dat zonder verhoging van de licentiekosten van HR Core (Beaufort).
Elke export kent zijn eigen inhoud en frequentie.
En dat kan zonder tussenkomst van Workbee.

Zie het onderdeel "Gerealiseerde export" voor meer exporten die met de Beaufort Interface zijn gerealiseerd.

Voor een goed werkende automatische export van HR Core Beaufort gegevens neem je contact op met

Het laatste nieuws

Het laatste nieuws over de verschillende exporten leest u onder de tab Nieuws. Zo ook over de ontwikkelingen van nieuwe exporten. Het nevenstaande bericht is in deze kolom als PDF-bestand te raadplegen. U kunt het bestand ook op uw eigen systeem opslaan.

Dinsdag 20 september 2016

is een organisatie, die is gespecialiseerd in integraties tussen verschillende systemen. Als data transfer bedrijf, heeft Workbee een integratieplatform ontwikkeld om integratie als service aan te bieden. Applicaties kunnen zo veilig en accuraat gegevens transporteren naar andere applicaties in het netwerk.