Dé specialist voor export en import met HR Core Beaufort

Vrijdag 8 maart 2019

HR Core Beaufort export naar Ons van Nedap is aangepast

Op 5 januari melde ik dat de export naar Ons van Nedap zou worden aangepast.

De koppeling HR Core (Beaufort) Online -> ONS-Nedap

Vrijdag 7 februari heeft Visma | Raet de conversiesoftware zo aangepast dat uitsluitend nog actuele en toekomstige inzet deel uit maakt van de export. Hierdoor worden de waarschuwingen in het verwerkingsverslag van de Ons-import tot een minimum worden beperkt.

In de daarop volgende dagen werd duidelijk dat de discipline om tijdig mutaties door te geven en vast te leggen in HR Core Beaufort te wensen over laat. Doordat een “Inzetdatum-tot-en-met” wordt opgegeven, die kleiner is als de datum waarop de conversie wordt uitgevoerd, komen in HR Core Beaufort vastgelegde inzet-mutaties niet meer in de importbestanden voor Ons.
Dus ben ik op zoek gegaan naar een oplossing en heb die gevonden.

Als de “Inzetdatum-tot-en-met” in HR Core Beaufort niet ouder is dan 30 dagen, zal ook die inzetregel worden meegenomen in de importbestanden voor Ons.

Deze programmawijziging is op de planning gezet en zou in april operationeel moeten zijn. Tot die tijd moeten inzet-wijzigingen, die te laat in HR Core Beaufort worden vastgelegd, ook in Ons worden vastgelegd.

Helaas is het voorgenomen samenvoegen van de importbestanden tot 1 importbestand (zie https://www.windkrachtvi.nl/nieuws/aangepaste-ons-export/) niet in februari gerealiseerd. Ook die wijziging staat nu op de planning voor april.

Als u de Ons-connector nog niet heeft kijk dan eens hier
https://www.windkrachtvi.nl/nieuws/status-ons-export/

Bent u geïnteresseerd in deze export, neem dan contact op met uw Visma | Raet-accountmanager of met Fred Winkel van WindkrachtVI.

De Beaufort Interface is in mijn Raet-tijd op mijn aangeven en met mijn hulp ontwikkeld.
Leveranciers van de verschillende systemen weten mij/WindkrachtVI te vinden voor het ontwikkelen van een gedegen en goed werkende export van HR Core Beaufort-gegevens.

"Op eigen kiel" heeft WindkrachtVI verschillende exporten ontwikkeld. Kijk daarvoor op https://www.windkrachtvi.nl/gerealiseerde-export/ en op https://www.windkrachtvi.nl/nieuws/.

Deze worden allen fixed price geleverd.

Het laatste nieuws

Het laatste nieuws over de verschillende exporten leest u onder de tab Nieuws. Eerder gepubliceerde berichten zijn daar ook te bereiken onder "Eerder gepubliceerd nieuws".