Dé specialist voor export en import met HR Core Beaufort

9 november 2016

WindkrachtVI helpt Raet

Elk jaar heeft Raet op het einde van het jaar en het begin van het komende jaar zijn handen meer dan vol. Nieuwe klanten moeten worden opgestart en databases van klanten die zijn gefuseerd worden samengevoegd. Maar ook worden databases gesplitst door verzelfstandiging of overdracht van organisatieonderdelen.

Dit is ook de periode waarin klanten willen starten met een nieuw rooster-/planningssysteem of urenregistratiesysteem.

Overtuigd van de kennis, kwaliteit en flexibiliteit, heeft Raet aan WindkrachtVI gevraagd de verschillende exporten uit HR Core Beaufort bij de klanten in te richten.

WindkrachtVI heeft een werkende automatische koppeling voor alle HR Core Beaufort-gebruikers.

Veel Beaufortklanten hebben verschillende exporten met Impromptu gemaakt. Op de IBM-site is te lezen, dat Impromptu nog een kort leven beschoren is. Dat betekent dat tijdig actie moet worden genomen, zodat de bestaande koppelingen in het primaire proces "overeind" blijven. Dan is de Beaufort Interface (BINT) het beste alternatief. Deze werkt nu en in de toekomst in HR Core. Want volgens mijn laatste informatie zal de module Beaufort Interface ook mee verhuizen naar de internettoepassing die Raet aan het bouwen is.

Voor de eerder gerealiseerde exporten kijk op de tab Gerealiseerde-export. Maar ook voor een nieuwe export, draait WindkrachtVI zijn hand niet om.

Met WindkrachtVI heeft u de hoogste graad aan kennis en kunde op het gebied van de Beaufort Interface in handbereik. Daarbij komt een klantvriendelijke prijs.

Randvoorwaarde:
uw HR Core Beaufort-licentie bevat de module “BINT Raet HR Beaufort Interface”.

Voor een goede werkende export van HR Core Beaufort-gegevens neem je contact op met

Het laatste nieuws

Het laatste nieuws over de verschillende exporten leest u onder de tab Nieuws. Zo ook over de ontwikkelingen van nieuwe exporten. Het nevenstaande bericht is in deze kolom als PDF-bestand te raadplegen. U kunt het bestand ook op uw eigen systeem opslaan.

Woensdag 9 november 2016