Dé specialist voor export en import met HR Core Beaufort

Zondag 12 maart 2017

Goede stappen gezet in de ontwikkeling van de Raet Ons-connector

Het doel van de Raet Ons-connector is te komen tot 1 automatische invoerstroom van medewerkergegevens. Op die manier wordt een behoorlijke hoeveelheid efficiencyverbetering bereikt.

De Ons-connector genereert een importbestand voor Ons-administratie, die maximaal de vraag naar medewerkergegevens van Ons-administratie afdekt. Deze import sluit aan op een zo recent mogelijke beschrijving van Nedap.

De Beaufort Interface (BINT) maakt een export van medewerkergegevens en de organisatiestructuur aan. De Beaufort Interface is de gestandaardiseerde exportmodule van HR Core Beaufort. De exportbestanden worden naar Youforce verzonden. Daar converteert de Ons-Connector de exportbestanden naar een importbestand met medewerkergegevens voor Ons-administratie. Vanuit Youforce wordt het import bestand verstuurt.

Het gewenste tansport van de gegevens ziet er bij een HR Core Beaufort "in huis" als volgt uit.

Een van de uitgangspunten is dat er wordt gestreefd naar maximaal behoud van de mogelijkheden van beide systemen.

Twee systemen die zo van elkaar verschillen in werking, gebruik en databasestructuur aan elkaar koppelen, is het moeilijkste dat er is.

Zo is het in Ons onpraktisch als iemand met 1 dienstverband en meerdere Beaufort-Inzetregels meerdere keren moet inloggen om de totale planning te kunnen overzien.

Voor HR Core Beaufort, PayRoll Direct Gemal en Youforce hangen aan de inzetregels kostenplaatsen en autorisaties. En dan stellen dat je niet met meerdere regels inzet kan werken, is geen oplossing. Daarbij komt dat inzet ook toekomst bevat en plannen iets is, dat je in de toekomst doet.

Bij bestaande Ons-klanten is de kans is groot dat in de loop der tijd de historie in HR Core Beaufort-inzet onafhankelijk is opgebouwd van de historie in Ons. En er is geen enkele garantie dat die historie aan elkaar gelijk is. Daardoor is er een kans dat door het inlezen van de historie er zaken mis gaan in Ons-administratie, zoals de opbouw van de compensatie uren. De historie van de inzet wordt daarom in Ons niet ingelezen/geblokkeerd.

De koppeling kent een aantal verplichte gegevens.

In overleg met u kunnen gegevens worden uitgesloten van de export.

Bij de levering van de export worden verschillende nieuwe rubrieken in HR Core Beaufort geïntroduceerd. Dat kan betekenen dat zo’n nieuwe rubriek een gegeven is dat met een eigen rubriek al in HR Core Beaufort bestaat. In dat geval is een conversie van uw eigen rubriek naar de nieuwe rubriek noodzakelijk. En dat doe ik voor u tijdens de implementatie van de koppeling.

Om de dag van implementatie efficiënt te laten verlopen is overleg over de inhoud van de koppeling noodzakelijk.

De implementatie van de Ons-connector bestaat uit

  1. Inrichten van de Beaufort Interface
  2. Vervaardigen van nieuwe rubrieken en waar nodig de bijbehorende referentietabel en de eventuele conversie van eigen rubrieken.
  3. Vervaardigen van profielen, schermen en vensters in HR Core Beaufort
  4. Indien nodig het inrichten van de mogelijkheid om gegevens te kunnen importeren in HR Core Beaufort anders als de module Tijdregistratie
  5. Aanmaken en versturen van de bestanden naar Youforce
  6. Opstellen van een document waarin de werking en de inrichting van Beaufort Interface voor deze export is uitgelegd en kennisoverdracht aan de applicatiebeheerder/superuser van HR Core Beaufort.

Voor een goede werkende export van HR Core Beaufort-gegevens neem je contact op met

Het laatste nieuws

Het laatste nieuws over de verschillende exporten leest u onder de tab Nieuws. Zo ook over de ontwikkelingen van nieuwe exporten. Het nevenstaande bericht is in deze kolom als PDF-bestand te raadplegen. U kunt het bestand ook op uw eigen systeem opslaan.

12 maart 2017