Dé specialist voor export en import met HR Core Beaufort

27 december 2017

CareView van Simac importeert gegevens uit HR Core Beaufort geleverd door WindkrachtVI

Simac Healthcare creëert Alles-in-één ICT-oplossingen voor zorg op maat, die aansluiten bij klantvragen en de dynamiek van de zorgmarkt. Ze bieden ICT-concepten die u ontzorgen en u de middelen geven de bedrijfsvoering efficiënt en effectief in te richten. En dat specifiek voor de zorgmarkt. Deze ICT-oplossingen voor de zorg staan dicht bij de klant en bieden u de mogelijkheid binnen het speelveld van de zorgmarkt te excelleren. Simac Healthcare heeft daarbij oog voor de complete zorgketen.

Optimaliseren van processen

Simac Healthcare kan u in het huidige complexe klimaat volledig faciliteren om uw primaire, ondersteunende en informele processen te optimaliseren. Op een manier die gebruiksvriendelijk is en bijdraagt aan uw primaire zorgtaken.

Hechte relatie met de klant
Door een hechte en langdurige relatie met de klant, zijn ze in staat voortdurend u te ondersteunen met passende oplossingen en diensten. Dat doen ze met een sterke focus op resultaat- en kwaliteitsverbetering van de processen van uw organisatie. Simac Healthcare is een alles-in-één leverancier. Hardware en software implementeren zij in uw gebruikersomgeving en integreren ze met uw bestaande systemen. Nadat de oplossing is uitgerold blijven ze uw partner, want zij verzorgen het beheer en onderhoud van uw complete systeem.

Simac Healthcare zorgt voor flexibele ICT-oplossingen die gebruiksvriendelijkheid koppelen aan betrouwbaarheid. Nu én in de toekomst.

Doorlopende uitdaging
Digitale registratie van cliëntgegevens in een elektronisch cliënten dossier (ECD) is voor de meeste zorginstellingen realiteit geworden. Nadat deze stap gezet was, dachten veel instellingen een tijd lang klaar te zijn met digitalisering. Maar nieuwe vragen en wensen vragen om doorontwikkeling.

Het bijhouden van jaarlijks wijzigende wet- en regelgeving, de introductie van een nieuwe zorgmethodiek of de vraag naar een online inzagemogelijkheid voor cliëntvertegenwoordigers zijn maar enkele voorbeelden hiervan. Dit vraagt om een flexibel ECD.

Eenvoudig en snel zorg registreren
CareView is een modern, webbased ECD. Het is gemaakt voor gebruik op mobile devices, zoals Apple iPad of Windows tablet. Daardoor kan op iedere gewenste plek alle beschikbare informatie worden ingezien en ingevoerd.Het ‘Plan’ in CareView vormt het hart voor de zorgverlener. Hier komen protocollen en eerder ingevoerde informatie bij elkaar om zorguitvoering en -registratie optimaal te ondersteunen. Zowel voorgeschreven als vrije teksten zijn mogelijk en kunnen naast elkaar gebruikt worden. Hierdoor kan iedere discipline op eigen wijze het plan vaststellen en ontstaat er toch één leesbaar geheel.

Door het in CareView geïntegreerde Qlik Sense kunnen binnen de hele organisatie leesbare overzichten worden bekeken. Er is geen sprake meer van ‘management informatie’ maar van ‘business intelligence’, die de werkvloer helpt.

Stipt en overzichtelijk declareren
De administratie wordt door CareView ondersteund op het gebied van productieregistratie, facturatie en declaratie van WLZ, WMO, JW en PGB. Met de AW319-, WMO303 en JW303 berichten blijven geldstromen overzichtelijk. Door het CareView Productie Afspraken Register (PAR) worden alle productieafspraken op één centrale plek ingevoerd en fouten in de declaratie en facturatie voorkomen.

Simac Healthcare verbindt
Simac Healthcare heeft begrepen dat een organisatie ook andere software gebruikt en dat de gegevens die hier ingevoerd worden zinvol zijn voor het ECD. Daarom bieden zij een breed scala aan mogelijkheden voor koppelingen, zoals met HR- en financiële pakketten.

De koppeling met HR Core Beaufort is gerealiseerd door WindkrachtVI.

De export bestaat uit persoons- en dienstverbandgegevens en de organisatiestructuur.
De standaard Beaufort Interface-export wordt door WindkrachtVI-software geconverteerd naar het formaat waar Simac om gevraagd heeft. Dit proces kan zowel automatisch als handmatig worden gestart. En dat geldt voor zowel HR Core Beaufort als HR Core Online (Beaufort Online)-klanten.

De Beaufort Interface-export is te automatiseren, ook als u HR Core Online (Beaufort Online) gebruikt. Zo heeft u er geen omkijken naar.

Migreert u van HR Core Beaufort “in huis” naar HR Core Online (Beaufort Online) dan migreert deze export zonder problemen mee.

Dat geldt niet voor koppelingen gemaakt met Impromptu. Deze moeten in HR Core Online (Beaufort Online) opnieuw worden geprogrammeerd in Report Builder. Een groot nadeel van deze exporten is dat ze niet automatisch worden aangemaakt.

Tijdens de in september 2017 gehouden klantendag heeft Raet verteld dat zij graag zien dat de HR Core Beaufort-klanten over gaan op HR Core Online (Beaufort Online). Van daar migreert u t.z.t. naar het nieuwe HR Core, de vervanger van alle huidige HRM-systemen van Raet.

Een reden om nu te kijken naar al uw huidige exporten/koppelingen tussen HR Core Beaufort en “de buitenwereld”. Die zou u nu al door mij kunnen laten maken. Dan zit u tegen die tijd geen dag zonder een goed werkende koppeling. En dat is wat u wilt.

Implementatie van de Beaufort Interface-export naar CareView

Randvoorwaarde: uw Beaufortlicentie bevat de module “BINT Raet HR Beaufort Interface”.

De implementatie van deze export bestaat onder andere uit:

  1. Inrichten van HR Core Beaufort conform eerder overeengekomen specificaties tussen de WindkrachtVI en Simac en de installatie van de conversie-software.
  2. Vervaardigen van aanvullende rubrieken met indien nodig of gewenst de bijbehorende referentietabellen
  3. Vervaardigen van schermen, procedures en profielen in HR Core Beaufort
  4. Opstellen van een document waarin de werking en de inrichting van de Beaufort Interface voor deze export en de conversie-software is uitgelegd.
  5. Aanmaken van de gewenste bestanden
  6. Kennisoverdracht aan de applicatiebeheerder/superuser van HR Core Beaufort

en dat lever ik fixed price in 1 dag.

Gestandaardiseerde en maatwerk-exporten worden naar tevredenheid van de klanten en de leveranciers geleverd.

Voor een probleemloos werkende automatische koppeling tussen HR Core Beaufort/ HR Core Beaufort Online en CareView en ook andere systemen neemt u contact op met

Het laatste nieuws

Het laatste nieuws over de verschillende exporten leest u onder de tab Nieuws. Eerder gepubliceerde berichten zijn daar ook te bereiken onder "Eerder gepubliceerd nieuws". Het nevenstaande bericht is hieronder als PDF-bestand te raadplegen. U kunt het bestand ook op uw eigen systeem opslaan.

27 december 2017