Dé specialist voor export en import met HR Core Beaufort

12 december 2016

WindkrachtVI levert automatische interface met TimEnterprise van Aenova

TimEnterprise (Tim) van Aenova is krachtige en slimme software voor het plannen, controleren en sturen van arbeidstijd.

Niet voor niets werkt 42% van de lokale overheden al productiever met Tim. Met TimEnterprise hebben managers en medewerkers grip op arbeidstijd en kosten. U kunt uren registreren, aan- en afwezigheid van medewerkers bijhouden en onkosten declareren. Ook kunt u budgetten verdelen en bewaken, project- en capaciteitsplanningen maken en kostprijzen berekenen.

Voor het managen van flexibel werken is Tim de perfecte oplossing. In Tim legt u de afspraken hierover vast. Zo kan de medewerker - binnen de grenzen - zelf bepalen waar en wanneer hij werkt. Dat maakt hem productiever en gelukkiger. Want sturen op prestaties is veel effectiever dan sturen op aanwezigheid. Met Tim kunt u de nieuwe vrijheid van medewerkers sturen.

Met de TimEnterprise Basismodule legt u een stevig fundament voor het registreren van uren. Tim is moeiteloos uit te breiden met specifieke modules, zoals Urenverantwoording, TimWeb en TimApp, Budget, Planning en Informatie, Rooster, Verlof en Ziekte. Cao en Overwerk, Resourceplanning, Roosterplanning, Aanwezigheidsregistratie, Onkosten, Kengetallen.

Tim kent verschillende mogelijkheden om gegevens te exporteren naar HR Core (Beaufort).

WindkrachtVI heeft een werkende automatische koppeling voor alle HR Core (Beaufort)-gebruikers.

De export bestaat uit persoons- en dienstverbandgegevens, inzetgegevens (moeten zijn gevuld), verlof-, verzuim- en arbeidstherapiegegevens. En ook de netto jaaruren, die u voor het toepassen van het IKB-nodig heeft, zijn onderdeel van de export.

Geautomatiseerde toepassing van het IKB vergt inrichting van de Youforce-module FlexBenefits, de verlof module van HR Core Beaufort en Payroll Gemal, die op elkaar moeten zijn afgestemd. Laat u voor dit werk door een consultant op sleeptouw nemen.

Onlangs heeft WindkrachtVI op verzoek van Raet deze export werkend en naar tevredenheid opgeleverd bij de Gemeente Delft, de Gemeente Noordoostpolder en de Gemeente Apeldoorn.

Randvoorwaarde:
uw Beaufortlicentie bevat de module “BINT Raet HR Beaufort Interface” en is geïnstalleerd.

Naast de export naar TimEnterprise is een export naar een onbeperkt aantal andere systemen mogelijk. En dat zonder verhoging van de licentiekosten van HR Core (Beaufort). Bijvoorbeeld IAM (UMRA) van Tools4ever, TOPdesk van TOPdesk, VerzuimSignaal van Unit4, VerzuimXpert van Empirion., OWS/Harmony van Ortec, MijnCaress van PinkRoccade, TimeTell van TimeTell, en PlanRad van Pelosa

Zo is er ook een export naar Ons van Nedap en een naar De Bedrijfspoli die in samenwerking met Workbee tot stand komen.

Elke export kent zijn eigen inhoud en frequentie.

Zie de tab Gerealiseerde export voor eerder gemaakte koppelingen.

Voor een goed werkende automatische export van HR Core Beaufort gegevens neem je contact op met

Het laatste nieuws

Het laatste nieuws over de verschillende exporten leest u onder de tab Nieuws. Zo ook over de ontwikkelingen van nieuwe exporten.