Dé specialist voor export en import met HR Core Beaufort

4 oktober 2017

WindkrachtVI realiseert HR Core Beaufort-export voor
Cura HRM & Rooster

Tijdens het de Raet-klanten dag op 26 september 2017 heeft u van Raet gehoord dat de klanten die
“HR Core Beaufort in huis” hebben, zullen migreren naar HR Core Beaufort Online.

Een bestaande maatwerk Impromptu-export in HR Core Beaufort moet na migratie opnieuw worden gemaakt in
HR Core Beaufort Online met de Report Builder van Microsoft.

Een Beaufort Interface-export migreert 1 op 1 mee van HR Core Beaufort naar HR Core Online (Beaufort Online).
Zo bent u geen moment zonder een export van de HRM-gegevens.

In de zorg is HR Core Beaufort van Raet het meest gebruikte HRM systeem.

Er is een groep Raet-klanten die gebruik maken van Cura HRM & Rooster voor de planning.
Op vraag van deze klanten hebben Raet en Unit4 de uitwisseling van gegevens naar elkaars systemen gerealiseerd. Daarbij zijn ze geholpen door WindkrachtVI.

De volgende onderdelen zijn gerealiseerd:

  • export van HR Core Beaufort-gegevens en import in Cura HRM & Rooster
  • export van vergoedingen en uren uit CuraHRM & Rooster en import in HR Core Beaufort volgens de verschillende methodes.

Export van HR Core Beaufort-gegevens en import in Cura HRM & Rooster
Deze export van gegevens is een nieuwe ontwikkeling.
Met de Beaufort Interface worden de actuele medewerkergegevens geëxporteerd. Dan worden de bestanden samengevoegd en geconverteerd naar het Unit4-formaat. En daarna worden ze ter verwerking aangeboden.

Op dit moment wordt de conversie-software uitgebreid met de mogelijkheid om op basis van de
HR Core Beaufort-inzet-gegevens de huidige en toekomstige organisatorische eenheid, functie, uren en kostensoort te exporteren.

Export van vergoedingen en uren uit Cura HRM & Rooster en import in HR Core Beaufort
HR Core Beaufort heeft voor de import van deze gegevens verschillende standaard methodes.
Voor de invoer van gerealiseerde uren heeft het de sterke voorkeur om dat te doen met de module Tijdregistratie. Daar wordt onder andere per persoon gecontroleerd op overlappende tijdvakken. En tijdregistratie levert de juiste input voor PayRoll Direct Gemal, zodat de gerealiseerde uren conform de van toepassing zijnde regelingen worden betaald.

De export van HR Core Beaufort naar Cura HRM & Rooster is een automatisch achtergrondproces.

In een door de klant gekozen frequentie worden wijzigingen in de medewerkergegevens in
HR Core Beaufort automatisch geëxporteerd en verzonden naar Cura HRM & Rooster

De koppeling werkt probleemloos naast eventuele andere Beaufort Interface exporten.

Randvoorwaarde:
uw Beaufortlicentie bevat de module “BINT Raet HR Beaufort Interface”.

Het bovenstaande geldt ook als u HR Core Beaufort Online gebruikt. Dus ook hier een automatische export van gegevens, dat met de Report Builder niet mogelijk is.

De implementatie van een Beaufort Interface export bestaat onder andere uit:

  1. Inrichten van HR Core Beaufort conform eerder overeengekomen specificaties tussen de Raet en Unit4 en de installatie van de conversie-software.
  2. Vervaardigen van aanvullende rubrieken met indien nodig of gewenst de bijbehorende referentietabellen
  3. Vervaardigen van schermen, procedures en profielen in HR Core Beaufort
  4. Opstellen van een document waarin de werking en de inrichting van de Beaufort Interface voor deze export en de conversie-software is uitgelegd.
  5. Aanmaken van de gewenste bestanden
  6. Kennisoverdracht aan de applicatiebeheerder/superuser van HR Core Beaufort

Het laatste nieuws

Het laatste nieuws over de verschillende exporten leest u onder de tab Nieuws. Zo ook over de ontwikkelingen van nieuwe exporten. Het nevenstaande bericht is in deze kolom als PDF-bestand te raadplegen. U kunt het bestand ook op uw eigen systeem opslaan.

4 oktober 2017