Dé specialist voor export en import met HR Core Beaufort

Vrijdag 2 juni 2017

WindkrachtVI levert bij verschillende klanten de koppeling HR Core Beaufort - InPlanning

In de afgelopen weken heb ik bij zowel HR Core Beaufort Online als HR Core Beaufort klanten de goed werkende automatische koppeling met InPlanning van Intus geleverd.

De koppeling HR Core Beaufort - Inplanning wordt samengesteld op basis van een door Intus verstrekt document. Deze bevat de medewerkergegevens die nodig zijn voor een goed functioneren van de applicatie.

Met deze koppeling realiseert u een flinke efficiency- en kwaliteitsverbetering bij het opvoeren van nieuw personeel en mutaties op de medewerkergegevens.

De koppeling wordt in 1 dag gerealiseerd inclusief de aanmaak van de eerste exportbestanden - klaar voor verzending. Uiteraard ontvangt u een uitgebreid implementatiedocument waarin de details van de koppeling en de werkwijze zijn beschreven.


Intus is opgericht in 2000 en richt zich op doordachte en efficiënte oplossingen op het gebied van personeelsplanning, waaronder (zelf)roosteren en takenplanning.

InPlanning is een integraal planningssysteem met een uitgebreide basis (Dienstroosterplanning, App en Rapportage):

Dienstroosterplanning
Basismodule voor het opstellen en onderhouden van de aan- en afwezigheidsplanning.

Mobile
Met Intus Mobile kunnen de medewerkers via een app op hun smartphone (iOS, Android of Windows Phone) en tablet gebruikmaken van dezelfde functionaliteit als op een vaste PC. De software past zich automatisch aan op het gebruikte device.

Rapportage
Mogelijkheid om te rapporteren op gegevens in InPlanning door de gebruiker in PDF, XLS, Word en/of CSV formaat.

Aanvullende functionaliteiten zijn:

Taken- en middelenplanning
Met Intus Takenplanning kunt u taken, medewerkers en productiemiddelen eenvoudig en integraal plannen.

Flexpool en Flexschillen
Creëer optimale flexibiliteit in uw organisatie met Intus Flexpool. Ondersteuning en stimulering van interne flexibiliteit volgens het bekende schillenmodel. Onderbezetting kan worden ‘gepubliceerd’ naar medewerkers van de eigen afdeling en/of ‘buur’ afdelingen. Medewerkers kunnen daarmee direct betrokken worden bij het oplossen van onder- en overbezetting.

Online Ruilen
Mogelijkheid voor onderlinge dienstenruil, met of zonder tussenkomst van de planner.

Urenverantwoording
Workflow voor registreren van afwijkende werktijden door medewerker, en de behandeling ervan door de leidinggevende.

Capaciteitsplanning
In kaart brengen en monitoren van het verwachte werkaanbod en het vergelijken met beschikbare arbeid (in uren en geld).

Zelfroosteren
Module waarmee medewerkers in drie ronden hun eigen rooster samenstellen, binnen de kaders die de werkgever hieraan stelt, uiteraard.

Vakantieplanning
Module voor het plannen van de (zomer-)vakantie, gebaseerd op het zelfroosterprincipe.

Reisafstandenberekening
De reisafstandenberekening van InPlanning kan worden gebruikt om de reisafstand van een medewerker te berekenen, gebaseerd op het rooster. Het systeem vraagt op basis van de postcode van de medewerker en de postcode van de locatie(s) de bijbehorende reisafstand op bij een externe dienst. Het kan hierbij zowel gaan om Woon - werk afstand als Werk - werk afstand (reizen tussen locaties).

Opdrachtenplanning
Met de opdrachtenplanning kunnen looproutes worden gepland en verantwoord met zorgmomenten die aangeleverd worden vanuit arrangementen uit een ECD. Op basis van de geïntegreerde postcode berekening per cliënt wordt de route gevisualiseerd.

Verlofaanvraag
Ondersteuning van de workflow voor het aanvragen van verlof.

Kiosk
Web service in InPlanning waarmee actuele rooster- en takenplanning gegevens kunnen worden opgevraagd. Deze webservices kunnen door diverse externe toepassingen worden gebruikt. Het is mogelijk webservices te ‘beperken’, zodat uitsluitend geautoriseerde informatie opvraagbaar is.

Analytics voor BI-applicatie
Ten behoeve van integratie van gegevens uit InPlanning in een bestaande organisatie brede rapportageomgeving (BI omgeving, datawarehouse) biedt Intus de Analytics module.

Dienstverlening
Intus richt zich met haar dienstverlening op het ondersteunen van haar klanten bij het verbeteren van de planning. Dit houdt in dat zij software leveren, die het planproces vereenvoudigt, verbetert en versnelt. Naast de levering van de software draagt Intus ook zorg voor een deskundige implementatie, en professionele ondersteuning tijdens het gebruik.

InPlanning is bij meerdere HR Core Beaufort gebruikers geïmplementeerd.

Voor een probleemloos werkende koppeling tussen HR Core Beaufort en InPlanning en ook andere systemen neemt u contact op met

Het laatste nieuws

Het laatste nieuws over de verschillende exporten leest u onder de tab Nieuws. Zo ook over de ontwikkelingen van nieuwe exporten.