Dé specialist voor export en import met HR Core Beaufort

17 november 2016

Koppelingen maken: een vak apart

Als klant koop je naast HR Core Beaufort een ander systeem. Je vraagt aan de leverancier of er een koppeling is tussen zijn systeem en HR Core Beaufort. Het antwoord is ja. En als je dan niet doorvraagt, kan je voor een vervelende verrassing komen te staan.

Betrek bij de beantwoording van die vraag altijd een expert, zoals Fred Winkel van WindkrachtVI.

En doe dat vroegtijdig, bijvoorbeeld in de oriënteringsfase. Op die manier weet je welke gegevens deel uitmaken van de export. En zo ja welke extra werkzaamheden bij de realisering van de koppeling op je af komen.

In de afgelopen week is weer aangetoond dat het maken van een koppeling een specialisme is: een vak apart.

Als HR Core Beaufort-exportbouwer moet je moet begrijpen wat de ontvangende software van je nodig heeft. Vooral moet ook duidelijk zijn waarvoor het nodig is. Zo kan de Beaufort Interface uitsluitend wat in het Beaufortjargon stamgegevens heten, exporteren. Variabele gegevens zijn geen onderdeel van de export. Zo ook de loonberekeningsresultaten.

HR Core (Beaufort) heeft bijvoorbeeld 2 plaatsen waar de gegevens afdeling, functie en uren per periode kunnen worden vastgelegd. Dienstverband en Inzet zijn functioneel 2 totaal verschillende gegevens.

In de HR Integratie (Beaufort Interface) export zijn het verschillende nodes. Van de dienstverbandgegevens wordt uitsluitend het actuele gegeven geëxporteerd. Van de inzet zijn alle inzetregels onderdeel van de export.

Nieuwe gegevens, zoals recentelijk Netto jaaruren (een dienstverbandgegeven), die door Raet worden toegevoegd aan HR Core (Beaufort), komen in een eigen node voor aanvullende gegevens te staan.Het antwoord: ja dat gegeven is te leveren, is dus niet voldoende.

Weet ook aan welke randvoorwaarden je in HR Core (Beaufort)/Youforce moet voldoen voor gebruik van het gegeven en hoe het gegeven tot stand komt.

Zeker als het gaat om een uitbreiding of wijziging van een bestaande export. De ontvangende partij moet weten waar het gegeven in de export te vinden is. De HR Integratie (Beaufort Interface)-export is een gestandaardiseerde export waarin de te exporteren velden hun eigen plek hebben. De ontvangende partij zal daar waar nodig de importsoftware moeten aanpassen. En dat zal uitvoerig getest moet worden.

WindkrachtVI kan daar vooraf gaand aan de levering bij de klant een grote bijdrage aan leveren. WindkrachtVI is in staat om vanuit een eigen testomgeving van HR Core (Beaufort) een realistische export te leveren.

Voor een goede werkende export van HR Core Beaufort-gegevens neem je contact op met

Het laatste nieuws

Het laatste nieuws over de verschillende exporten leest u onder de tab Nieuws. Zo ook over de ontwikkelingen van nieuwe exporten. Het nevenstaande bericht is in deze kolom als PDF-bestand te raadplegen. U kunt het bestand ook op uw eigen systeem opslaan.

17 november 2016