Dé specialist voor export en import met HR Core Beaufort

Vrijdag 18 mei 2018

Xpert Suite en Otherside at Work: Nieuwe namen maar gelijkblijvende WindkrachtVI koppeling

Empirion is per 21 maart Otherside at Work geworden. Ze zijn niet overgenomen en ze gaan het niet helemaal anders doen. Deze nieuwe naam en nieuwe uitstraling is omdat zij het tijd vonden dat hun manier van werken ook in hun merk tot uiting mocht komen.

En VerzuimXpert heet nu Xpert Suite.

Nieuwe namen maar gelijkblijvende WindkrachtVI-koppeling.
Deze HR Core Beaufort-export kent 2 varianten.
De te kiezen variant hangt af of er gebruik wordt gemaakt van Inzet.
De export bestaat uit werknemergegevens en een aantal tabellen.

Het in Xpert Suite geregistreerde verzuim wordt met een bestand ingelezen in HR Core Beaufort. Hierna hoe dat er uit ziet voor Youforce HR Core (Beaufort) Online.

De Beaufort Interface-export is te automatiseren, ook als u HR Core Online (Beaufort Online) gebruikt. Zo heeft u er geen omkijken naar.

En migreert u van HR Core Beaufort “in huis” naar HR Core Online (Beaufort Online) dan migreert deze export zonder problemen mee.

Dat geldt niet voor koppelingen gemaakt met Impromptu. Deze moeten in HR Core Online (Beaufort Online) opnieuw worden geprogrammeerd in Report Builder.

Een groot nadeel van HR Core Online (Beaufort Online) is dat exporten gemaakt met Report Builder niet automatisch naar “eigen applicaties” worden getransporteerd.

Zoals u tijdens de in september 2017 gehouden Raet-klantendag heeft gehoord, wil Raet graag dat de HR Core Beaufort-klanten over gaan op HR Core Online (Beaufort Online). Van daar migreert u t.z.t naar het nieuwe HR Core, de vervanger van alle huidige HRM-systemen van Raet.

Een reden om eens te kijken naar al uw huidige exporten/koppelingen tussen HR Core Beaufort en “de buitenwereld”. Gemaakte Beaufort Interface-exporten migreren mee. U wilt toch geen dag zonder een goed werkende koppeling zitten? En WindkrachtVI heeft bewezen snel en goed voor een betaalbaar en werkend alternatief te kunnen zorgen.

Implementatie van een (gestandaardiseerde) Beaufort Interface-export

De implementatie van een Beaufort Interface export bestaat onder andere uit:

 1. Inrichten van HR Core Beaufort conform eerder overeengekomen specificaties tussen de Raet en Unit4 en de installatie van de conversie-software.
 2. Vervaardigen van aanvullende rubrieken met indien nodig of gewenst de bijbehorende referentietabellen
 3. Vervaardigen van schermen, procedures en profielen in HR Core Beaufort
 4. Opstellen van een document waarin de werking en de inrichting van de Beaufort Interface voor deze export en de conversie-software is uitgelegd.
 5. Aanmaken van de gewenste bestanden
 6. Kennisoverdracht aan de applicatiebeheerder/superuser van HR Core Beaufort

  en dat levert WindkrachtVI fixed price.

Xpert Suite

Verzuim, Ziektewet en WGA
De Xpert Suite is een compleet verzuimsysteem en integraal toepasbaar voor de Ziektewet en WGA. Standaard worden de wettelijke voorschriften en formulieren door Otherside at Work onderhouden. De Xpert Suite bevat een bibliotheek met tientallen conceptprotocollen en rapportages voor verzuim, Ziektewet en WGA. Hiermee kun je snel en eenvoudig implementeren.

Preventie, mobiliteit & sociale zekerheid
De Xpert Suite biedt ruime mogelijkheden processen en activiteiten op het terrein van preventie in te richten, te volgen en daarover te rapporteren. Ook mobiliteitstrajecten kunnen worden vormgegeven in de Xpert Suite. Je kiest zelf je werkwijze en kunt binnen die werkwijze veel variëren. Alle beschikkingen van het UWV, aangaande SFB en No Risk, kunnen eenvoudig worden geadministreerd. De juiste vangnetsituaties worden getriggerd indien van toepassing. Kortom: de medewerker wordt optimaal ondersteund in de duurzame inzetbaarheid en er wordt geen euro meer gemist.

Flexibiliteit en beheerbaarheid: ieder proces ondersteund
In de visie van Otherside at Work is dat casemanagement, dossierbeheer en documentmanagement integraal moeten functioneren. De Xpert Suite biedt enorme flexibiliteit om - bovenop de templates - eigen rollen, protocollen en documenten in te richten. Flexibiliteit is essentieel: geen traject is hetzelfde. Variaties op basis van kenmerken, beslissingen in het proces en acties zijn dan ook eenvoudig te verwerken. Iedere procesflow kan dan ook optimaal ondersteund worden met de Xpert Suite. De Xpert Suite wordt altijd opgeleverd met een basisinrichting en standaardfunctionaliteiten.

De Xpert Suite is volledig zonder de hulp van Otherside at Work te beheren. Je kunt zelf alle processen inrichten én iedere rol bedenken en inrichten die je maar wilt. Ook qua flexibiliteit en beheerbaarheid is de Xpert Suite dus meer dan een verzuimsysteem alleen.

Tegelijkertijd is het mogelijk de Xpert Suite uit te breiden met extra modules.

Extra modules
Je kunt kiezen voor de volgende extra modules:

 • CRM: Klantbeeld
 • Digitaal ondertekenen
 • Formulieren: Vragenlijsten en webformulieren
 • Analitics
 • Financial Control

Een portal voor iedere gebruiker
De Xpert Suite betreft een portal voor zowel medewerkers, leidinggevenden, HR-professionals, bedrijfsartsen, volmachten als verzekeraars. Iedere gebruiker krijgt een eigen toegang die volledig is ingericht op zijn specifieke behoeften. Autorisatie is ingeregeld op de specifieke rol en rechten die iemand heeft. Jij bepaalt de invulling van de rollen en de rechten.

Kortom: met de Xpert Suite werken gebruikers gemakkelijk samen en hebben zij alle tools tot hun beschikking om hun werk optimaal uit te voeren. Daar worden mensen happy van!

Productkenmerken

 • Verzuim, ziektewet en WGA in één verzuimsysteem
 • Platform voor dynamische en adaptieve workflows
 • Gebruiksvriendelijke portals per gebruikersgroep (ook voor mobiel en tablets)
 • Uitgebreide en flexibele beheeromgeving
 • Formulieren en documenten flexibel te configureren met datavelden
 • Rollen en rechten tot op groot detailniveau instelbaar
 • Bibliotheek met standaard protocollen voor WvP, ZW, WGA, keuringen, vaccinaties en PMOs
 • Bibliotheek met 10-tallen standaard rapportages voor verzuim, frequentie, proces, compliance, schade etc
 • Standaard UWV formulieren die door Otherside at Work worden onderhouden

Voor meer informatie gaat u naar de website van Otherside at Work.

Voor een probleemloos werkende automatische koppeling tussen HR Core Beaufort/ HR Core Beaufort Online en Xpert Suite en ook andere systemen neemt u contact op met

Het laatste nieuws

Het laatste nieuws over de verschillende exporten leest u onder de tab Nieuws. Eerder gepubliceerde berichten zijn daar ook te bereiken onder "Eerder gepubliceerd nieuws".