Dé specialist voor export en import met HR Core Beaufort

Woensdag 23 mei 2018

De Raet Ons-connector (export van HR Core Beaufort voor Ons) operationeel

Op verzoek uit de markt heeft Raet in samenwerking met WindkrachtVI® de Ons-connector ontwikkeld op basis van het document
http://support.nedap-healthcare.com/images/technische_documenten/io_server_xml_interface.pdf.

Na een lange en uitvoerige pilot periode is de export operationeel. Een aantal klanten zijn begonnen met de testfase en de eerste klanten zijn in productie.

Met de Beaufort Interface worden de verschillende bestanden aangemaakt.

Deze worden naar Youforce verzonden. In Youforce verzorgt Raet de conversie van de gegevens. Daarna worden ze ter verwerking aan de webservice van Ons administratie bij Nedap aangeboden.
Dat alles automatisch en zonder tussenkomst van derden.

De export is beschikbaar voor HR Core Beaufort “in huis” als HR Core Online (Beaufort Online). En migreert u van HR Core Beaufort “in huis” naar HR Core Online (Beaufort Online) dan migreert deze export naadloos.

De gegevens

Deze gestandaardiseerde export is ruimer van opzet, completer en variabel in te richten. De export bestaat uit persoonsgegevens, dienstverbandgegevens en indien nodig inzetgegevens.

Nagenoeg alle employeegegevens zoals beschreven in het document van Nedap in het hoofdstuk Employee kunnen onderdeel van de export zijn. Er zijn gegevens die geen standaard onderdeel van HR Core Beaufort zijn, bijvoorbeeld “Deskundigheidsprofiel”. Voor die gegevens worden nieuwe rubrieken en referentietabellen in de rubriekenset van HR Core Beaufort opgenomen.

De implementatie
Als eerste houden we een intakegesprek. Als voorbereiding en basis van het gesprek ontvangt u een intakedocument. Na het gesprek krijgt u de volgende versie van het document. Dan staan daar de gegevens in, waarvan u geeft aangegeven dat ze onderdeel moeten zijn van de export. Zo ook alle acties, die door u zijn uitgevoerd vóór op de dag dat de Beaufort Interface bij wordt ingericht.

In eerste instantie worden de operationele HR Core Beaufort-gegevens geëxporteerd naar uw acceptatie-/testomgeving van ONS-administratie.

Gebruikt u op dit moment bijvoorbeld de standaard Harmony-export als koppeling met ONS-administratie, dan ziet de testfase er als volgt uit:

U gaat over naar de operationele omgeving op het moment dat u er van overtuigd bent dat de gegevens conform uw verwachtingen worden verwerkt. Als u deze testperiode plant en intensief uitvoert, is in de praktijk gebleken dat u in 14 werkdagen operationeel kunt zijn.

De wijzigingen in uw Youforce-Self Service zijn geen onderdeel van de implementatie. U bent zelf verantwoordelijk voor het aanpassen de verschillende formulieren.

De implementatie van de Ons-connector bestaat uit:

  1. Inrichten van de HR Core Beaufort, de Beaufort Interface en “Zenden en Ontvangen” in Youforce.
  2. Vervaardigen van nieuwe rubrieken en waar nodig de bijbehorende referentietabel en de eventuele conversie van eigen rubrieken.
  3. Vervaardigen van profielen, schermen en vensters in HR Core Beaufort
  4. Indien nodig het inrichten van de mogelijkheid om gegevens te kunnen importeren in HR Core Beaufort anders als de module Tijdregistratie
  5. Aanmaken en versturen van de bestanden naar Youforce
  6. Opstellen van een document waarin de werking en de inrichting van Beaufort Interface voor deze export is uitgelegd en kennisoverdracht aan de applicatiebeheerder/superuser van HR Core Beaufort.

Uiteraard hoort hier ook begeleiding tijdens de testfase en de operationele fase bij.

Bent u geïnteresseerd in deze export, neem dan contact op met uw Raet-accountmanager.

"Op eigen kiel" heb ik verschillende exporten ontwikkeld. Kijk daarvoor in de tab Nieuws en in de tab Gerealiseerde export.

Voor een goed werkende automatische export van HR Core Beaufort-gegevens neemt u contact op met

Het laatste nieuws

Het laatste nieuws over de verschillende exporten leest u onder de tab Nieuws. Eerder gepubliceerde berichten zijn daar ook te bereiken onder "Eerder gepubliceerd nieuws".