Dé specialist voor export en import met HR Core Beaufort

31 januari 2017

Van vraag … naar werkende automatische koppeling

Veel mensen beseffen te weinig beseffen wat nodig is voor een goed werkende automatische koppeling.

Het is een deelproject binnen de implementatie van een nieuwe applicatie.
Deze applicatie heeft ook medewerkergegevens nodig die in HR Core Beaufort voorkomen.

De volgende stappen leiden tot het gewenste resultaat.

1. Stel vast wie betrokken zijn bij deze koppeling

 • De projectmanager van het project “Invoering van de nieuwe applicatie”
 • Een consultant van de nieuwe applicatie, die nauwkeurig weet welke gegevens nodig zijn
 • De applicatiebeheerder van HR Core Beaufort
 • De applicatiebeheerder van Youforce
 • De beoogd applicatiebeheerder van de nieuwe applicatie
 • De manager van de PSA/HRM/Salarisadministratie. In ieder geval iemand die mag beslissen welke gegevens in
  HR Core Beaufort/Youforce worden vastgelegd en welke niet
 • Een medewerker van ICT, bijvoorbeeld een systeembeheerder
 • Fred Winkel van WindkrachtVI

2. Beleg een vergadering met de bovenstaande functionarissen. In de vergadering wordt bepaald en vastgelegd

 • om welke gegevens het gaat die HR Core Beaufort moet leveren
  zie ook Donderdag 17 november 2016 Koppelingen maken: een vak apart
  Het komt voor dat een nieuwe applicatie gegevens nodig heeft die tot nu toe niet in HR Core Beaufort werden vastgelegd. Er moet een besluit worden genomen of die gegevens tot de invoerprocedures van HR Core Beaufort en Youforce behoren
 • welke medewerkers deel uit moeten maken van de te exporteren populatie
 • met welke frequentie de export moet worden gemaakt
 • of er sprake is van een export uit de nieuwe applicatie en wat de beste importmogelijkheid daarvoor in
  HR Core Beaufort is
 • met welke frequentie de import uit de nieuwe applicatie moet worden gemaakt
 • het transport van de gegevens van de eigen omgeving naar de omgeving van de nieuwe applicatie vice versa
 • wanneer de koppeling kan worden getest
 • wat er nodig is voor een automatische koppeling
 • operationele datum van de koppeling

Als het gaat om een eerder gerealiseerde koppeling dan lijken deze stappen overbodig. Alleen op deze manier krijg je de verwachtingen van iedereen op 1 lijn.

3. Als het gaat om een nieuw te ontwikkelen koppeling zorgt WindkrachtVI er voor dat de leverancier van de nieuwe applicatie de Raet-specificaties krijgt van import en export met HR Core Beaufort.
4. WindkrachtVI maakt in zijn testomgeving van HR Core Beaufort een testbestand aan. De leverancier van de nieuwe applicatie is dan in staat om de import te testen, voordat de testperiode start.
5. WindkrachtVI richt de export en import in en maakt de eerste bestanden aan. Daar hoort ook het aanpassen van schermen, procedures en profielen in HR Core Beaufort bij. En uiteraard is de koppeling uitgebreid gedocumenteerd.
6. De applicatiebeheerder van Youforce past de formulieren daar waar nodig aan.
7. Een test periode van circa 6 weken is nodig om het goede buikgevoel bij de koppeling te krijgen. In die tijd wordt de koppeling handmatig uitgevoerd. Op die manier is stap voor stap te volgen wat er gebeurt. Ook wordt “de automaat” getest.
8. In een testomgeving van HR Core Beaufort wordt de import uit de nieuwe applicatie getest.
9. Na goedkeuring van de resultaten operationeel zetten van de export en import met HR Core Beaufort.

Voor een goed werkende automatische export van HR Core Beaufort gegevens neem je contact op met

Het laatste nieuws

Het laatste nieuws over de verschillende exporten leest u onder de tab Nieuws. Zo ook over de ontwikkelingen van nieuwe exporten. Het nevenstaande bericht is in deze kolom als PDF-bestand te raadplegen. U kunt het bestand ook op uw eigen systeem opslaan.

31 januari 2017