Dé specialist voor export en import met HR Core Beaufort

Vrijdag 10 november

WindkrachtVI levert samen met Emperion de koppeling met VerzuimXpert

Samen met Empirion is het gegevenstransport van HR Core Beaufort naar VerzuimXpert en van VerzuimXpert naar HR Core Beaufort deze week naar tevredenheid van iedereen geleverd bij 2 organisaties.

Deze HR Core Beaufort-export kent 2 varianten. De te kiezen variant hangt af of er gebruik wordt gemaakt van Inzet.

De export bestaat uit werknemergegevens en een aantal tabellen.
Het in VerzuimXpert geregistreerde verzuim wordt met een bestand ingelezen in HR Core Beaufort.


De Beaufort Interface-export is te automatiseren, ook als u HR Core Online (Beaufort Online) gebruikt. Zo heeft u er geen omkijken naar.

En migreert u van HR Core Beaufort “in huis” naar HR Core Online (Beaufort Online) dan migreert deze export zonder problemen mee.

Dat geldt niet voor koppelingen gemaakt met Impromptu.
Deze moeten in HR Core Online (Beaufort Online) opnieuw worden geprogrammeerd in Report Builder.

Een groot nadeel is het niet automatisch zijn van HR Core Online (Beaufort Online)-exporten naar “eigen applicaties”.

Zoals u tijdens de recent gehouden klantendag heeft gehoord wil Raet graag dat de HR Core Beaufort-klanten over gaan op HR Core Online (Beaufort Online). Van daar migreert u t.z.t naar het nieuwe HR Core, de vervanger van alle huidige HRM-systemen van Raet.
Een reden om eens te kijken naar al uw huidige exporten/koppelingen tussen HR Core Beaufort en “de buitenwereld”. Gemaakte Beaufort Interface-exporten migreren mee. En u wilt toch geen dag zonder een goed werkende koppeling zitten?

VerzuimXpert
VerzuimXpert is een beproefd verzuimmanagementsysteem dat door werkgevers, dienstverleners en verzekeraars wordt ingezet om deze risico’s te beheersen.
De verzuimsoftware van Empirion is zeer compleet en al jarenlang getest als een van de besten in de markt. Met de Xpert Suite krijgt u naast een compleet verzuimsysteem de middelen om uw processen rondom verzuim, arbo en gezondheid optimaal uit te voeren en te besturen. De verzuimsoftware van Empirion kan dit als enige van de verzuimsystemen aan u bieden.

Hoge verzuimkosten liggen continu op de loer
Als werkgever wordt u blootgesteld aan de diverse risico’s die kunnen intreden als een van uw medewerkers ziek wordt.

U bent (financieel) verantwoordelijk voor:

 • medewerkers die zich vaker dan gemiddeld voor een korte periode ziekmelden;
 • langdurig verzuim;
 • loonsancties indien u in de ogen van het UWV onvoldoende re-integratie inspanningen heeft verricht en het re-integratieverslag niet op orde is;
 • het mislopen van subsidie- en verhaalmogelijkheden;
 • de schadelast van (ex-)medewerkers die ziek zijn.

VerzuimXpert voor werkgevers
VerzuimXpert faciliteert het aanleggen en volgen van trajecten en ondersteunt alle relevante procedures in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter en aanverwante wet- en regelgeving. Het systeem kan voor iedere, voor uw bedrijf relevante, rol worden ingericht. Met VerzuimXpert beschikt u steeds over de meest actuele documenten en procedurevoorschriften van het UWV en kunt u loonsancties voorkomen. Onze dienst faciliteert een waterdichte dossiervorming rondom uitgevoerde re-integratie inspanningen, die met een druk op de knop worden vertaald in een sluitend re-integratie verslag, dat voldoet aan de eisen van het UWV.

Met VerzuimXpert kunt u tevens uw eigen verzuim beleid vertalen in verzuimprotocollen. Het is mogelijk om documenten, formulieren, instructies en deadlines aan uit te voeren taken te koppelen. Hierdoor is het mogelijk om processen centraal te monitoren en te bewaken. Bedrijven die het eigen regie model wensen te implementeren kunnen op deze wijze de verantwoordelijkheid voor verzuim in de lijn leggen zonder grip en overzicht te verliezen.

VerzuimXpert voor dienstverleners
Dienstverleners gebruiken onze oplossing tevens voor het vastleggen van dienstverleningscontracten. Iedere opdrachtgever weet hierdoor welke dienstverlening hij mag verwachten en welke budgetafspraken hier tegenover staan. Dienstverleners kiezen voor VerzuimXpert omdat met de flexibele inrichtingsmogelijkheden voor iedere opdrachtgever een maatkostuum kan worden aangemeten. Dit is mogelijk zonder kennis van het ontwikkelen van software of programmeren. Iedere verrichting is in beeld en kan worden afgestemd op de wensen van de opdrachtgever. Het resultaat is een tevreden klant.

VerzuimXpert voor verzekeraars
Verzekeraars gebruiken VerzuimXpert voor interventiebemiddeling.

Implementatie van een (gestandaardiseerde) Beaufort Interface-export

Randvoorwaarde: uw Beaufortlicentie bevat de module “BINT Raet HR Beaufort Interface”.

De implementatie van een Beaufort Interface export bestaat onder andere uit:

 1. Inrichten van HR Core Beaufort conform eerder overeengekomen specificaties tussen de WindkrachtVI en de "andere leverancier" en de installatie van de conversie-software.
 2. Vervaardigen van aanvullende rubrieken met indien nodig of gewenst de bijbehorende referentietabellen
 3. Vervaardigen van schermen, procedures en profielen in HR Core Beaufort
 4. Opstellen van een document waarin de werking en de inrichting van de Beaufort Interface voor deze export en de conversie-software is uitgelegd.
 5. Aanmaken van de gewenste bestanden
 6. Kennisoverdracht aan de applicatiebeheerder/superuser van HR Core Beaufort

en dat lever ik in 1 dag.

Het laatste nieuws

Het laatste nieuws over de verschillende exporten leest u onder de tab Nieuws. Zo ook over de ontwikkelingen van nieuwe exporten. Het nevenstaande bericht is in deze kolom als PDF-bestand te raadplegen. U kunt het bestand ook op uw eigen systeem opslaan.

10 november 2017