Dé specialist voor export en import met HR Core Beaufort

14 jull 2017

WindkrachtVI neemt samen Monaco BV de HR Core Beaufort export onder de loep

WindkrachtVI neemt in samenwerking met Monaco de bestaande export onder de loep.

De export bestaat uit persoons- en inzetgegevens. Indien nodig wordt de export uitgebreid met ziekteadministratie-gegevens.

Op dit moment wordt onderzocht of we er voor kunnen zorgen dat onbetaald verlof ook deel uitmaakt van de export.

Deze export van gegevens zorgt voor een flinke efficiency- en kwaliteitsverbetering.
Dagelijks zijn er wijzigingen in de medewerkergegevens in HR Core (Beaufort)/Youforce. De Beaufort Interface maakt in een achtergrondproces automatisch in de gewenste frequentie de exportbestanden aan.

Deze gestandaardiseerde en automatische koppeling is beschikbaar voor gebruikers van zowel HR Core Beaufort als HR Core Online (Beaufort Online). Ze wordt fixed price geleverd.

De koppeling wordt tegen een fixed price in 1 dag gerealiseerd en bestaat uit

  1. Inrichten van de module Beaufort Interface
  2. Maken/aanpassen van venster(s), procedure(s), profielen
  3. Selecteren van de dienstverbanden die deel uit moeten maken van de export
  4. Aanmaken van de eerste export
  5. Indien gewenst automatiseren van de export.
    Bent u gebruiker van HR Core Online (Beaufort Online), dan heeft u hiervoor een technisch consultant van Raet nodig.
  6. Samenstellen van een inrichtingsdocument en overdracht aan applicatiebeheerder
    HR Core Beaufort.

De koppeling is in de achterliggende weken bij een aantal klanten geleverd.

Beaufort Interfacekoppelingen migreren 1 op 1 mee als u besluit om van HR Core Beaufort te migreren naar HR Core Online (Beaufort Online). Een bestaande maatwerk Impromptu-export in HR Core Beaufort moet na migratie opnieuw worden gemaakt in Report Builder in HR Core Online (Beaufort Online).

De MONACO Suite
De MONACO Suite is in de markt bekend voor haar snelheid, betrouwbaarheid en eenvoud in gebruik.
MONACO is in staat de kwaliteit van de planning zichtbaar te maken inclusief bespaar- en verbeterpotentieel.

Kostenbeheersing is een vitaal onderdeel van de bedrijfsvoering. Er is een direct verband tussen de juiste beheersing van kosten en juiste efficiënte planning van het personeel. Dit is mogelijk met MONACO Capaciteitsplanning.

Dit in combinatie met de workforce forecast functionaliteit, maakt MONACO tot een compleet en geïntegreerd systeem voor Management (Beheer), Leiding (Besteding) en Medewerkers (Uitvoering).

Met MONACO Werkplekplanning zorg je ervoor dat een bepaalde plek of locatie daadwerkelijk door de juiste medewerkers wordt bemand inclusief o.a. roulatie en tijdblokken.

Zelfroosteren doe je met MONACO Collectief. Binnen door de organisatie/afdeling gestelde kaders roosteren medewerkers zelf.

MONACO Portaal is de interactieve schil waarmee informatie en functionaliteit beschikbaar wordt gesteld voor alle medewerkers en flexkrachten via het internet. Medewerkers kunnen op elk moment hun persoonlijke gegevens – planning, urensaldi en tegoeden – inzien. Roosterwensen, ruilingen en urenregistratie kunnen online worden doorgegeven. Met het MONACO Portaal heeft de organisatie Employee Selfservice gereedschap in handen om efficiënter gegevens met medewerkers uit te wisselen en de medewerkerstevredenheid te vergroten.

MONACO Analytics is de geïntegreerde operational business intelligence (BI) tool. Het stelt je in staat trends te ontdekken, inzet te analyseren en rapporten en dashboads voor het management te maken, Met MONACO Analytics ben je in staat de planning te verbeteren en heb je grip op de personele kosten, inzet en kwaliteit. De module MONACO Analytics wordt standaard geleverd met een dashboard waarin de belangrijkste prestatie indicatoren (KPI’s) staan weergegeven.

Voor een probleemloos werkende koppeling tussen HR Core Beaufort en InPlanning en ook andere systemen neemt u contact op met Fred Winkel

Het laatste nieuws

Het laatste nieuws over de verschillende exporten leest u onder de tab Nieuws. Zo ook over de ontwikkelingen van nieuwe exporten. Het nevenstaande bericht is in deze kolom als PDF-bestand te raadplegen. U kunt het bestand ook op uw eigen systeem opslaan.

14 juli 2017