Dé specialist voor export en import met HR Core Beaufort

9 december 2017

WindkrachtVI zorgt voor medewerker-export voor Pluriform Zorg

WindkrachtVI heeft naar tevredenheid van Zorggroep Apeldoorn en AdapCare een gestandaardiseerde export ontwikkeld naar Pluriform Zorg van Pluriform software.

Het maken van een Beaufort Interface export is een automatisch achtergrondproces.

In een door de klant gekozen frequentie worden wijzigingen in de medewerkergegevens in HR Core Beaufort automatisch geëxporteerd en verzonden naar Pluriform.

De koppeling werkt probleemloos naast eventuele andere Beaufort Interface exporten.

Randvoorwaarde:
uw Beaufortlicentie bevat de module “BINT Raet HR Beaufort Interface”.

Het bovenstaande geldt ook als u HR Core Beaufort Online gebruikt. Dus ook hier een automatische export van gegevens.

Tijdens het de Raet-klanten dag op 26 september 2017 heeft u gehoord van Raet dat de klanten die “HR Core Beaufort in huis” hebben, zullen migreren naar HR Core Beaufort Online.

Een bestaande maatwerk Impromptu-export in HR Core Beaufort moet na migratie opnieuw worden gemaakt in HR Core Beaufort Online met de Report Builder van Microsoft. Een export gemaakt met Report Builder kan niet automatisch worden gestart.

Direct toegang tot de HR Core Online (Beaufort Online)-database behoort niet tot de mogelijkheden.

De Beaufort Interface koppeling migreert 1 op 1 mee als u van HR Core Beaufort migreert naar HR Core Online (Beaufort Online). Zo bent u geen moment zonder een automatische export van de HRM-gegevens.

De implementatie van een Beaufort Interface export bestaat onder andere uit:

  1. Inrichten van HR Core Beaufort conform eerder overeengekomen specificaties tussen de klant, WindkrachtVI en Adapcare
  2. Vervaardigen van aanvullende rubrieken met indien nodig of gewenst de bijbehorende referentietabellen
  3. Vervaardigen van schermen, procedures en profielen in HR Core Beaufort
  4. Opstellen van een document waarin de werking en de inrichting van de Beaufort Interface voor deze export is uitgelegd.
  5. Aanmaken van de gewenste bestanden
  6. Kennisoverdracht aan de applicatiebeheerder/superuser van HR Core Beaufort


De werkzaamheden worden fixed price geleverd.In de zorgsector is Pluriform software samen met hun branchepartner Adapcare al vele jaren succesvol met Pluriform Zorg, een organisatiebrede totaaloplossing voor ouderenzorg, gehandicaptenzorg en RIBW.

Pluriform Zorg is een organisatiebreed systeem. Het is samen met Adapcare ontwikkeld voor o.a. thuiszorg, wonen & dagbesteding, hulpmiddelen en ketenzorg. Alle functionaliteit is met de zorgorganisaties en hun professionals ontwikkeld en in de praktijk verbeterd. Het gehele proces van indicatie, planning, zorginhoud, productie, facturatie tot en met managementinformatie wordt bedrijfsbreed ondersteund door Pluriform Zorg.

Pluriform Zorg stelt het zorgproces centraal stelt: het zorgproces voedt het administratief proces. Adapcare noemt dit registratie aan de bron. Zorgprofessionals gebruiken het ECD om zorgplannen te maken, cliëntafspraken vast te leggen en te rapporteren. De productieverantwoording (AW319, DBC, CAK, etc.) wordt volledig automatisch afgeleid uit de cliëntagenda. Dit verhoogt de kwaliteit en spaart kosten.

Pluriform Zorg houdt rekening met de wet- en regelgeving, bijvoorbeeld de cao's van medewerkers, de AZR-bedrijfsregels en de ZZP-systematiek. De zorgprofessional wordt in het gebruik van Pluriform Zorg niet belast met de details van deze wet- en regelgeving.

Voor een probleemloos werkende automatische koppeling tussen HR Core Beaufort/HR Core Beaufort Online en Pluriform Zorg en ook andere systemen neemt u contact op met

Het laatste nieuws

Het laatste nieuws over de verschillende exporten leest u onder de tab Nieuws. Zo ook over de ontwikkelingen van nieuwe exporten. Het nevenstaande bericht is in deze kolom als PDF-bestand te raadplegen. U kunt het bestand ook op uw eigen systeem opslaan.

9 december 2107